စူပရင္းေသြးလွဴရွင္မိသားစု၏ စုေပါင္းေသြးလွဴပဲြ

Supreme’s Group ၏ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ေသြးလွဴဒါနး္ပဲြအား စူပရင္းေသြးလွဴရွင္မ်ားမိသားစုမွ လူထုအက်ိဳးျပဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူစုေပါင္း၍ ေသြးလွဴဒါန္းၾကမည့္အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ကုသိုလ္ယူ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

“ပါဝင္ကုသိုလ္ယူ ေသြးလွဴဒါန္းၾကမည့္ အမ်ားျပည္သူတို ့အတြက္ ေသြးလွဴဒါန္းရာတြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ကုသိုလ္ယူလွဴးဒါန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စူပရင္းမိသားစုမွ စီစဥ္ထားပါသည္။”

🎈 ေနရာ – အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။
🎈 အခ်ိန္ – မနက္ ၈နာရီခြဲ မွ ေန ့လည္ ၁၂နာရီထိ
🎈 ေန ့ရက္ – ၉-၆-၂၀၁၈ (စေနေန ့)
🎈 စာရင္းပိတ္ရက္ – ၃၁-၅-၂၀၁၈ (ၾကာသပေတးေန ့)
🎈 ဆက္သြယ္ရန္ – ကိုေအာင္ေက်ာ္သူ (စူပရင္း CSR လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖဲြ ့) 🎈 Phone – 09260050966, Viber – 09260050966 (လွဴဒါန္းလိုသူနာမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အသက္တို ့ကိုျပည့္စံုစြာေပးျပီး ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။