ဧရာ၀တီတုိင္း မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ ကထိန္ပြဲအား Supreme Trading Company မွ က်င္းပ

ဧရာ၀တီတုိင္း မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာတုိ႕၏အစဥ္အလာအရ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေသာ ကထိန္ပြဲအား Supreme Trading Company မွ ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ေက်းရြာသူ ၊ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္္အတူ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကထိန္သကၤန္း ၊ ေဘာ္ဇင္ခြဲဖြယ္မ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ၀တၱဴေငြကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္း မ်ားကုိ  ကုသုိလ္ျပဳလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။