Supreme Company မိသားစု၏ ႏွစ္စဥ္ျပဳၿမဲျဖစ္ေသာ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ

ႏွစ္စဥ္ျပဳၿမဲျဖစ္ေသာ Supreme Company  မိသားစု၏ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပြဲအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ ၊ (၂၆)ရက္ေန႕ Supreme ရုံးခ်ဳပ္တြင္ စတုဘုမၼိကမဟာသတိပဌာန္စာသင္တုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ပင့္သံဃာေတာ္(၅)ပါးအား ဆြမ္း ၊ ၀ါဆုိသကၤန္း ၊ ဆန္ ၊ ဆီ ၊ ၀တၳဳပစၥည္း ႏွင့္ အခ်ိဳပြဲမ်ားဆက္ကပ္ၿပီး  စုေပါင္းလွဴဒါန္းၾကပါသည္။